Collectie Gelderland

oorkonde ereburgerschap Nijmegen aan veldmaarschal Montgomery

oorkonde waarmee het stadsbestuur van Nijmegen het ereburgerschap verleent aan veldmaarschalk Bernard Law Montgomery, 19 augustus 1955.