Collectie Gelderland

Nederlands Indië; wit gebouw, verdieping, reclame, Dunlop, Batavia

Nederlands Indië Limburgse Jagers; wit gebouw in Batavia, restaurant, Dunlop, reclame tekst achter op foto; Batavia C