Collectie Gelderland

Duitse krijgsgevangen, Britse escorte bij Nütterder

Foto van een groep Duitse krijgsgevangen onder Brits escorte in Nütterden. Loop van een Cromwell tank is ook zichtbaar. Tekst: "B.14434. MONTGOMERY'S NEW OFFENSIVE IN THE WEST. German prisoners carrying their own wounded in the village of Nütterden.