Collectie Gelderland

Nederlands-Indie; moskee Tandjong Poera

Nederlands-Indie: Moskee Tandjong Poera tekst: Mohammedaans geloof Neef Hermanus van Wegen