Collectie Gelderland

"De Telegraaf" van "Zondag 17 juli 1938" "No.17212"

<p>"De Telegraaf" van "Zondag 17 juli 1938" "No.17212"<br></p><p>EERSTE BLAD (A)<br>"Onbevredigend vonnis. De zaak Oss voor het ambtenarengerecht" Inzake marechaussee <br></p><p>"Een zorgwekkend gerucht gedementeerd" "Van nieuwe mobilisatie is geen sprake" " Duitse nieuwe mobilisatie bij Tsjecho-Slowakije wordt door Duitsland ontkend.</p><p>"Strafexpeditie tegen Arabisch dorp" "Golf van terrorisme door Joden tegen Arabieren te Haifa, Jaffa en Jeruzalem"</p><p>"Stalin opent het parlement in het Kremlin"<br></p><p>"Nieuwe Japansche stap te Moskou wegens bezetting van betwist grensgebied" grens van "Mandsjoekwo"</p><p>TWEEDE BLAD (B)<br>"Newa Chronicle"-arteikelen aanleiding tot scherpe commentaren te Berlijn" : ontstemming van de Duitse pers naar aanleiding van de anti-Duitse campagne in Engelse en Franse bladen.</p><p>"5e regiment veldartillerie 90 jaar"</p><p>"Motivering van het ambtenarengerecht" : Beroep in marechaussee-zaak Oss. <br></p><p>"Volksgasmasker kan vervaardigd worden" "Productie aangevangen"</p><p>"Grote marine-inspectie te Soerabaja"</p><p>" 't Heil kent de Jordaan" Feest van de vereniging tot "Heil des volks"</p><p>"Rondleidingen in het Stedelijk Museum"<br></p><p>"Bridgerubriek" : diverse bridgespellen worden beschreven.<br><br></p>DERDE BLAD (C)<br><p>"Artis Reddingsloterij reeds in augustus"</p>VIERDE BLAD (D)<br>"Doctor Faust in de Tielerwaard. Op kasteel Waardenburg heeft de duivel hem gehaald...." : over een sage.<br>"Byzantijnsche kunst in Italië"<br><br>"Jane Parsons mag niet verder vliegen' Jonge Engelse vliegenierster.<br><p><br></p><p>VIJFDE BLAD (E)<br>"Aalsmeer levert aan de geheele wereld" : over bloemenveiling<br><br><br></p><br>