Collectie Gelderland

brief van Kolonel Otto aan de minister van Economische Zaken - 20 mei 1949 - overdracht archiefstukken bij liquidatie

brief van Kolonel Otto aan de minister van Economische Zaken - 20 mei 1949 - overdracht archiefstukken bij liquidatie "met de accountantsdienst van Uw Ministerie is mondeling en schriftelijk van gedachten gewisseld over de wijze waarop dit Commissariaat-Generaal bij het overgeven van restant-zaken aan andere instanties de voor deze instanties benodigde bescheiden en dossiers, archiefstukken a.a. medegeeft." "bijlage: brief van de Accountantsdienst voor deze R.A. van Wijk - hoofd accountant - overdracht archief"