Collectie Gelderland

Map A C.G.R. - brief van L.F. Otto aan dhr W. Huender directie Duitschland dep.van Buitenlandsche Zaken

Map A C.G.R. - brief van L.F. Otto aan dhr W. Huender directie Duitschland dep.van Buitenlandsche Zaken "brief betreffende dat de Engelsche autoriteiten de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende Nederlandsche diensten niet hebben begrepen" "20 december 1945"