Collectie Gelderland

10-19 Mei 1940 kaart 16

10-19 Mei 1940. Kaart 16 De rechtstreekse verdediging van de bruggen bij Willemsdorp en het bruggenhoofd Moerdijk, 19 mei 1940 In: Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der koninklijke landmacht. Doos met geschetste kaarten.