Collectie Gelderland

Rapport 19 februari 1945, bezoek aan Echt door J. Schellinx

<p>Rapport 19 februari 1945, bezoek aan Echt door J. Schellinx bezoek aan Dhr van der over opvangplaats in klooster van de Zusters Ursulinen, dat nu door de Amerikanen is beslag is genomen ook bezoek aan Civil Affairs luitenant Rupke, Captain Williams en Captain Godden.</p><p>&nbsp; J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk.</p>