Collectie Gelderland

twee hoofdstukken uit een thesis over 'de Gedbrughs'

twee hoofdstukken uit een thesis over 'de Gedbrughs' vergezeld van Brief Anton Bestebeurtje aan Dhr. Peijnenburg, 13 juni 1990 (11.28.139) 82nd Airborne, Market Garden, Team Clarence, Team Stanley II Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg