Collectie Gelderland

Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden bulletin no 5 1943

<p> Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden,&nbsp; &nbsp;bulletin no 5 1943.</p><p>&nbsp;"31 augustus 1943, herdenking van de verjaardag van Koningin Wilhelmina" "Zoo ooit, dan is op dezen dag 31en Augustus, dat het geheele Nederlandsche volk zich een zou moeten betoonen" "de eenheid van het verzet: leve de Koningin, leve Nederland, leve de vrijheid," </p>