Collectie Gelderland

Rapport 20 en 26 februari 1945 bezoek Maasbracht door J. Schellinx

Rapport 20 februari 1945 bezoek Maasbracht door J. Schellinx gesprek met gemeente-secretatis Dhr J.V.D. Heyden en ambtenaar H. Cremers over de situatie in Maasbracht, tweede rapport 26 februari 1945 bezoek aan burgemeester Stassen en dhr. Heyden waarbij werd aangedrongen op het opzetten van een ontvangstcommissie en noodverbandpost. De burgemeester vroeg uitdrukkelijk geen evacuees te sturen daar hij er geen raad mee weet.<br/><p><br></p><p>&nbsp;J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk.</p>