Collectie Gelderland

Kort verslag van een interview van R.A.C.H. Tellegen Off.v.Gez 2e klasse. Dir. Gem. Gen.Dienst te Zeist 27 Augustus uit Stanislau teruggekeerd als leider Ned. Geneesk. Kampdienst

Kort verslag van een interview van R.A.C.H. Tellegen Off.v.Gez 2e klasse. Dir. Gem. Gen.Dienst te Zeist 27 Augustus uit Stanislau teruggekeerd als leider Ned. Geneesk. Kampdienst "Verslag met daarbij een kleine plattegrond"