Collectie Gelderland

10-19 Mei 1940 kaart I bijlage 1a

10-19 Mei 1940. Kaart I Troepenopstellingen omstreeks half april 1940. Nederland. Bijlage 1a: overzicht geschut In: Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der koninklijke landmacht. Doos met geschetste kaarten.