Collectie Gelderland

Ned. Indië na WO 2; baileybrug, kapot, ingestort, militair

Ned. Indië na WO 2; enkele militaire bekijken de schade aan een ingestorte baileybrug tekst achterop: Serie VIII 401