Collectie Gelderland

Brief, Den Haag 26/4/'44, Beste Rina

<p>Brief, De Haag 26/4/'44, Beste Rina<br>inhoud: Broodbonnen die mogelijk door "lang-vingers" werden ontvreemd.<br>Als slot een afrekening voor de somma van fl. 77.79 over te maken op rek 343938<br></p>