Collectie Gelderland

Helm, Bescherming Bevolking (BB)

Helm, Bescherming Bevolking (BB).&nbsp;<p>De Bescherming Bevolking (BB) was de Nederlandse organisatie voor civiele bescherming die in 1952 werd opgericht. De BB had medewerkers in overheidsdienst en verder bestond de organisatie uit vrijwilligers. De taak was was het verrichten van hulp aan de bevolking bij de gevolgen van oorlogshandelingen, maar ook grootschalige rampenbestrijding. De BB op 11 juni 1986 opgeheven.</p>