Collectie Gelderland

Rapport hoofdgewest het Noorden tot 19 april 1945

Rapport hoofdgewest het Noorden tot 19 april 1945 Rapporten van hooggeplaatse militairen uit Groningen, Drenthe, Friesland, Geldersche Achterhoek, Holten, Enschede, over de voortgang van de bevrijding op militair gebied, zuiveringen, autoriteiten ter plaatse, tekorten aan legitimatiebewijzen en armbanden, etc 17 pagina's. Collectie Peijnenburg, uit map: Geel 3, Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Rapporten uitgebracht als verbindingsoff. BNS te Zutphen Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg