Collectie Gelderland

handgeschreven notities over nederlands-Indië

handgeschreven notities van Sergeant G.C. v.d. Bergh over Nederlands-Indië. Beschrijven van de samenlevingen en gewoonterecht in Indonesië, rijke families, politieke situatie, Zeer negatieve raciale beschrijving van een luie gemakzuchtige bevolking zonder interesse in cultuur. Conclusie dat een onafhankelijke republiek alleen maar in een mislukking kan eindigen. 5 feburari 1950 Bijgaande: Schematisch overzicht Japanse overheid Losse schets Indonesisiche sociale structuur