Collectie Gelderland

Portret van J. Voerman Sr

Jan Voerman Senior is in zijn carrière diverse malen geportretteerd. Een van de meest treffende exemplaren is van de hand van Georg Rueter, die de kunstenaar op tachtigjarige leeftijd vereeuwigde. Op de achtergrond is een schildersezel te zien.