Collectie Gelderland

Turfschepen in de sneeuw

Het omvangrijke oeuvre van Zwart is vrijwel geheel geschilderd in de impressionistische stijl die in de negentiende eeuw werd ontwikkeld door de schilders van de Haagse School. Daarin wordt een belangrijke rol toebedeeld aan het weergeven van licht en stemming. Ook wat betreft zijn onderwerpen, vooral landschappen, boerderijen, plassen en stillevens, sluit het werk van Zwart aan bij deze stroming. De schilder bond zich niet aan een bepaalde streek en trok het liefst rond. In 1936 kocht hij een speciaal voor hem gebouwde woonboot om mee op reis te gaan. Eerst richting Gorinchem, vervolgens via Nijmegen en Arnhem over de IJssel naar Hattem.