Collectie Gelderland

IJssellandschap met vissers

Een grauw, grijsblauw IJsselgezicht met figuurtjes in boten op het water. Wat zijn ze aan het doen? Zijn het vissers, of baggeraars, of zandwinners? Dit schilderij is een langdurig bruikleen uit het Kunstmuseum Den Haag.