windkanters

Nederland een woestijn?

Niet alleen ijs, rivier- en zeewater geven aan stenen hun uiteindelijke vorm, ook wind en zand dragen daaraan bij. "Windkanters" zijn een typisch voorbeeld van de uitwerking die stuivend, schurend zand heeft. Nederland was in het laatste gedeelte van de IJstijd een woestijn. In die periode is het dekzand afgezet dat een groot gedeelte van de hoge helft van ons land bedekt. In de luwte van de Veluwe en Montferland werd toen löss afgezet, net als in Zuid-Limburg, dat in het steppegebied aan de rand van deze woestijn moet hebben gelegen.

Het was in die tijd dat de windkanters werden gevormd, zo´n 20.000 jaar geleden. Windkanters zijn te beschouwen als zwerfstenen waaraan door zandstormen glanzende vlakken werden geslepen, gescheiden door duidelijke ribben. Men noemt zulke windkanters ook wel "driekanters", maar we vinden ook vaak stenen met twee, vier en soms nog meer afgeslepen oppervlakken, naast kegelvormen en onregelmatig vlakke, platte stukken.

Voorwerpen


Thema's