patatwagen

Citroën HY: de patatwagen van de politie

Door de toenemende verkeersdrukte en het stijgende aantal verkeersongevallen kregen de verkeersgroepen van de Rijkspolitie het in de jaren vijftig van de vorige eeuw steeds drukker. De Citroën HY 1500 kwam in gebruik als technische patrouillewagen (TPW). Elk Rijkspolitiedistrict werd door een Verkeersgroep onderverdeeld in 2 à 3 bewakingskringen (63 in totaal). In elke kring was een TPW, die al snel de bijnaam 'patatwagen' kreeg, operationeel.

De wagens waren ingericht met een grote hoeveelheid gereedschap, afzetmateriaal, fotomateriaal, stroomaggregaat, schijnwerpers en EHBO-kist. Voor de technische controles had het voertuig een remvertragingsmeter, wieldrukmeter, stuurspelingsmeter en een remspoormeetwiel aan boord.

Het belang van de technische controles nam af door de instelling van de APK-keuring en daarmee verdween de patrouillewagen bij de politie. Verkeersongevallen worden tegenwoordig meer veroorzaakt door overtreding van de gedragsregels en minder door technische gebreken. De laatste TPW werd in 1986 opgeknapt in de jeugdgevangenis in Zutphen, alvorens hij werd opgenomen in de collectie van het Nederlands Politiemuseum.


Thema's