Het hulpje van de straatveger

Het hulpje van de straatveger door Nederlands Openluchtmuseum

Deze straatvegershandkar is in gebruik geweest bij straatvegers van de gemeente Rheden, waarschijnlijk in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De metalen bak is gemonteerd tussen twee spaakwielen, heeft een vulopening aan de achterkant en een scharnierende klep aan de voorkant. Twee beugels aan de zijkant dienden als bezemhouder. De lichtgroene kleur is niet origineel.

De eerste gemeentelijke reinigingsdiensten ontstonden in de periode 1870-1880. Voor die tijd zorgde de overheid slechts voor algemene regelgeving. Vuilnis ophalen was een zaak van particuliere instellingen en bedrijven. Het vegen van de straten werd overgelaten aan de burgers. In de loop van de negentiende eeuw werd het belang van hygiëne steeds duidelijker. Het veegwerk gebeurde eerst met de hand, de kar werd voortgeduwd. Na de Tweede Wereldoorlog drong de mechanisatie op grote schaal door en verbeterden de hulpmiddelen.