Heilige Anna

Het geheim van de heilige Anna

Toen dit paneeltje naar de restaurator werd gebracht, kon niemand vermoeden dat het museum een heel ander schilderij terug zou krijgen!

Op het paneel was een zittende vrouwenfiguur te zien met in haarrechterhand een paar kersen en in haar linkerhand een boek tegen een donkere bruin-zwarte achtergrond. Er werd van uitgegaan dat het een afbeelding was van St. Anna, de moeder van Maria.

Toen de restaurator begon met schoonmaken, verdween tot haar verbazing de donkere achtergrond als sneeuw voor de zon. Snel werd duidelijk dat dit paneel deel uitmaakte van een heel ander, veel groter schilderij. Naast Anna waren een kinderhandje met kersen en een been met een voetje te zien. Ook werd duidelijk dat dit kind op schoot van een volwassen vrouw zat. Gezien de hele opstelling kostte het weinig moeite om hierin Maria met het Christuskind te herkennen.

De restauratie leverde veel vragen op. Hoe zag het oorspronkelijke schilderij eruit? Waarom is juist dit kleine paneeltje van St. Anna uitgezaagd? Onderzoek in archieven en oude catalogi heeft tot op heden niks opgeleverd. Wie weet of dit raadsel ooit zal worden opgehelderd?

Voorwerpen