Bewoners van Rosendael: Assueer Lubbert Adolph baron Torck en jkvr. Louise C.W. Huyssen van Kattendijke

Bewoners van Rosendael: Assueer Lubbert Adolph baron Torck en Jkvr. Louise C.W. Huyssen van Kattendijke door Geldersch Landschap & Kasteelen

Assueer Lubbert Adolph baron Torck (1806-1842) is de eerste permanente bewoner van kasteel Rosendael. Hij is verantwoordelijk voor het huidige aanzicht van het kasteel en park.

Carrière

Na zijn rechtenstudie in Utrecht, trouwt Assueer Lubbert Adolph in 1834 met Jkvr. Louise C.W. Huyssen van Kattendijke (1812-1843). Hij wordt luitenant-titulair van het eerste bataljon der tweede afdeling van de mobiele Geldersche schutterij en neemt daarmee deel aan de krijgsverrichtingen met betrekking tot de afscheiding van België. Verder bekleedt hij nog verschillende Gelderse ambten en wordt lid van de Provinciale Staten van Gelderland en lid van de Gedeputeerde Staten. Assueer zijn functie als adjunct-houtvester in het derde jachtdistrict van de Provincie Gelderland ligt echter dichter bij zijn dagelijkse bezigheden op het landgoed.

Kasteel Rosendael als permanente woning

Het kasteel, tot dan toe een buitenplaats, wordt onder Assueer Lubbert Adolph een vaste woning. Assueer is een van de eersten die in het oosten van Nederland een buitenhuis permanent gaat bewonen. Omdat hij zoveel op Rosendael verblijft, worden grote vernieuwingen uitgevoerd, vooral in het park.

Grote bouwlust

Na het huwelijk in 1834 wordt het kasteel met park onder handen genomen. De zeventiende- en achttiende-eeuwse tuinstructuur wordt door de bekende landschapsarchitect Jan David Zocher jr. (1791-1870) omgetoverd tot een fraai landschapspark. De geometrische figuren verdwijnen, maar de bijzondere tuinelementen zoals de schelpengalerij blijven behouden. Dezelfde architect zorgt ook voor de bouw van een nieuwe oranjerie. Hoewel Assueer weinig aan het kasteel zelf verandert, krijgt het wel een nieuw aanzicht door de plaatsing van een koetshuis en stal aan de zijvleugel, ontworpen door P. Verwaijen. Ook komt er voor de ingang van het kasteel een hardstenen stoep. Assueers bouwlust blijft niet beperkt tot het kasteel. Hij plaatst een logement op de heuvel en bouwt twee huizen en een school.

Dochter Ada

Assueer overlijdt al vroeg en zijn vrouw sterft een half jaar later. Hun dochtertje Ada Catharina wordt op achtjarige leeftijd vrouwe van Rosendael.

Voorwerpen