Collectie Gelderland

Heinrich Gottfried Haasloop Werner (1792-1864)

door Nederlands Openluchtmuseum

Heinrich Gottfried Haasloop Werner werd in 1792 net over de grens in Kleef, Duitsland, geboren en groeide daar op. Als militair was hij in de jaren twintig van de negentiende eeuw in Kampen gelegerd. In die periode leerde hij Johanna van der Upwich kennen, met wie hij in 1825 trouwde. Na zijn militaire carrière ging hij in 1842 in Elburg wonen op het landgoed Hare, dat van zijn schoonfamilie was.

Haasloop Werner had een grote interesse voor alles wat de Veluwe betrof. Tijdens vele reizen door de omgeving van Elburg legde hij in woord en tekening vast wat zijn belangstelling had: oude gebouwen, muurschilderingen, wapens en klederdrachten. Hij publiceerde een groot aantal (historische) artikelen en bouwde een verzameling 'Veluwse Oudheden' op, die later is geschonken aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het Nederlands Openluchtmuseum beheert ruim tachtig tekeningen in waterverf waarop hij streekgebonden kleding heeft vastgelegd. Een aantal tekeningen is door Haasloop Werner van een titel voorzien en/of gesigneerd en gedateerd. De drachten in Gelderland en Overijssel heeft hij waarschijnlijk naar eigen waarneming getekend. Voor streekgebonden kleding in andere delen van het land heeft hij zich, soms overduidelijk, gebaseerd op eerder uitgegeven prenten.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland