Collectie Gelderland

Ger Langeweg

door Provincie Gelderland

(Willemstad (Moerdijk), 1891 – Amsterdam, 1970) Gerhardus Petrus Langeweg was een succesvol tekenaar en schilder. Hij werkte als decorateur en reclamevormgever en studeerde achtereenvolgens aan de Koninklijke Academie in Brugge en het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam, om in 1930 af te studeren aan het Hoger Instituut van Schone Kunsten te Gent. Vanaf 1934 woonde en werkte hij in Amsterdam.

Hij schilderde in zijn leven in verschillende vormen van realisme. Zijn verstilde, raadselachtige, sierlijke of soms melancholische werk – van stillevens tot voorstellingen met figuren, vrouwelijke naakten of dieren – wordt vaak gerelateerd aan stromingen als het surrealisme en het magisch realisme. Langeweg kreeg waardering van zijn tijdgenoten: zo ontving hij van de leden van kunstgenootschap Arti et Amicitiae in 1966 de Arti-medaille. Zijn werk was tijdens zijn leven meermaals te zien in tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam, als onderdeel van de Nederlandse Kring van Tekenaars in Stedelijk Museum de Lakenhal (1959) en was ook opgenomen in de tentoonstelling ‘Onze kunst van heden’ (1939) in het Rijksmuseum, dat nu meerdere pentekeningen en aquarellen van hem in bezit heeft. Enkele jaren na zijn overlijden werd Langeweg in 1975 geëerd met een postume solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland