Collectie Gelderland

De wapensteen

door Geldersch Landschap en Kasteelen

In 1544 erft Reinier van Wijhe (1512-1571) kasteel Hernen met omringende gronden. Hij is richter en burggraaf van Nijmegen. Met zijn eerste vrouw, Margriet van Egeren van den Diesdonck (1520-1563), is hij onder meer verantwoordelijk voor de bouw van de laatste, oostelijke woonvleugel en de poorttoren van kasteel Hernen. Om de voltooiing van deze bouwfase in 1555 te markeren, wordt een rijk bewerkte steen met de wapens en helmtekens van het echtpaar Van Wijhe – Van Egeren boven de ingangspoort van het kasteel geplaatst.

Tijdens de restauratie (1942–1957) in opdracht van Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen is de steen vervangen door een replica. Het origineel is sinds die tijd te zien in de grote zaal van het kasteel. Dit is een indrukwekkende, sobere ruimte die in de zeventiende eeuw ook als schuilkerk dienst deed. De toen aangebrachte glas-in-loodramen bieden zicht op de voor Nederland unieke overdekte weergangen. De collectie van het kasteel wordt beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland