Collectie Gelderland

Frank van Hemert

door Frank van de Schoor

De voorstelling is rudimentair geschilderd, de verf is spontaan en pasteus opgebracht. Kleur en emotie hebben duidelijk voorrang boven de leesbaarheid van het beeld. De aanwezige lichaamsvormen laten zich slechts met moeite onderscheiden, het blijft bij enkele contouren en de suggestie van figuren. De gebruikte kleurschakeringen zijn uitgesproken en contrasterend gecombineerd. De olieverf is uitbundig op het doek aangebracht, waarbij de verfbehandeling ritmisch en vlekkerig is toegepast. Het doek is uit meerdere zones opgebouwd.

Centraal is een helder blauw afgesloten vlak te zien, dat ogenschijnlijk de vorm van een baarmoeder heeft. Rechts hiervan staat een skeletachtig wezen met een angstaanjagende schedel. Beide wezens lijken met elkaar in relatie te staan, ze zijn naar elkaar toegewend en samen omgeven door een golvende, hartvormige krans van korte streepjes. De omlijning heeft de suggestie van een soort aura, een energieveld, om het bovennatuurlijke van het tafereel te benadrukken. In het witte kleurveld linksonder is tegen de rand, boven de titel 'Goodbye to mothers' een yin-en-yang-teken, de twee tegengestelde elementen van het universum, te zien. De titel van het schilderij Initiatie (Goodbye to mothers) biedt aanknopingspunten om de interpretatie van de beschreven elementen verder te brengen. Bij een initiatie - het volgens een bepaalde ceremonie toetreden tot een particuliere groep of gemeenschap - vindt er een overgang plaats van een oude naar een nieuwe situatie. Een nieuw persoon, of een nieuwe geest ontstaat op rituele wijze, nadat een voorafgaande fase is afgesloten of vernietigd. Getuige de titel wordt hier afscheid genomen van de moederfiguur die, als door een brandende wolk gedragen, van het toneel verdwijnt. Het nieuwe leven, in foetushouding verscholen in het halfdonker, is onderweg en zal de levensenergie van de moeder overnemen. De schilderijen en tekeningen die Frank van Hemert inmiddels al drie decennia vervaardigt, zijn krachtig, expressief en vaak fors van formaat. Ze gaan over de grote thema's van het leven, die iedereen beroeren en waar niemand zich aan kan onttrekken. Ze thematiseren levensvragen en dilemma's waar de mens in zijn emoties en seksualiteit onontkoombaar mee wordt geconfronteerd. De kunstenaar gebruikt graag de drie begrippen 'geboorte, leven en dood' als de paradigma's van het menselijk bestaan en als pijlers van zijn werk. De gekozen voorstelling biedt weliswaar enige aanknopingspunten, maar omdat zijn beeldtaal intuïtief en daarmee zeer persoonlijk is, zijn de kunstwerken moeilijk te doorgronden. Het intieme karakter vertelt over persoonlijke waarnemingen en ervaringen. De kunstenaar lijkt vat te willen krijgen op het leven met al zijn emoties, vreugde en verdriet. Hij wil sensaties beleven en in zijn werk tot uitdrukking brengen. Omdat hij de figuratie diffuus en abstract heeft gehouden, biedt dit ruimte voor de toeschouwer om zijn eigen gevoelens bij de interpretatie van het werk aan bod te laten komen. De werken ontstaan bij Frank van Hemert meestal in serie, in samenhangende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de reeksen Initiatie en Secret survivors, begin jaren negentig, en meer recent een groep werken met de suggestieve titel Und die Frauen warten. Door een thema onder één noemer in verschillende uitdrukkingsvormen te ontwikkelen kan hij zijn beeldend vermogen optimaal uitdiepen. Deze tekst en aanvullende gegevens zijn te vinden in Van Trajanus tot Tajiri - collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen 2009, ISBN 978 90 6829 094 3.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland