Collectie Gelderland

Symbolische sleutels

door Stadskasteel Zaltbommel

De sleutels van een stad worden tegenwoordig alleen nog maar aangeboden aan prins carnaval als hij met zijn potsenmakers enige dagen regeert. In vroegere eeuwen symboliseerden zij de overgave aan de commandant van een vijandelijk leger. De bewaard gebleven stadssleutels van Zaltbommel liggen op een met gouddraad geborduurd rood kussen en dateren uit eind december 1794.

Franse troepen zijn Nederland binnengetrokken. De rivieren vormden aanvankelijk een barrière, maar eenmaal met ijs bedekt, boden zij de Fransen de kans verder Holland in te trekken. Op 27 december 1794 stak de vijand de bevroren stadsgrachten van Zaltbommel over en bezette de stad, zonder een schot te lossen, want Bommel was helaas niet in staat zich te verdedigen. De Franse commandant kreeg de symbolische sleutels van de stad aangeboden op een rood kussen. De Fransen riepen de Bataafse Republiek uit op 19 januari 1795, en deze zou nog duren tot en met 1801.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland