Collectie Gelderland

Gelderse cartograaf

Nicolaes van Geelkercken was landmeter en cartograaf in dienst van de Gelderse overheid. In de 17e eeuw vervaardigde hij vele manuscripten en topografische kaarten van gebieden en steden in Gelderland als Dotekom, Lochem, Grolla, Harderwiick, Zutphania en Breevoort. Veel van de landkaarten van zijn hand zijn de oudst bekende topografische kaarten. Zoals deze kaart van de buurt Maanen in Ede uit 1642.

Waarschijnlijk is de buurt Maanen rond 1334 ontstaan toen graaf Reinoud II van Gelre uit geldgebrek veel van zijn gronden op de Veluwe verkocht. Hieruit ontstonden de buurten, ook wel marken genoemd. Jaarlijks, in het voorjaar, kwamen de gemeenschappelijke eigenaren (de geƫrfden) bijeen voor de buurtspraak. Hier stelde men verordeningen (keuren) op over algemene belangen, de gemeenschappelijke eigendommen, onderhoud van wegen en waterlozing. In 1647 was graaf Van Cuijlenburgh de grootste eigenaar in de buurt. Hij bezat acht boerderijen en veel veengrond. In juni 1911 werd de laatste buurtspraak gehouden. De laatste gemeenschappelijke bezittingen werden verkocht en de buurt hield op te bestaan.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland