Collectie Gelderland

Ten Aanval!

door Slot Loevestein

Deze helm was van een piekenier tijdens de Nederlandse Opstand in de Tachtigjarige Oorlog. Staatse en Spaanse troepen waren toen in een hevige strijd verwikkeld. De ligging tussen twee rivieren maakte van Loevestein een belangrijke plek: voor oorlogvoering, voor het vervoeren van wapens, voedsel en andere goederen. Daarom wilden zowel de Spanjaarden als de Nederlanders Loevestein in handen hebben. De geuzen wisten Loevestein te veroveren en vanaf 1572 was de vesting definitief in Staatse handen.

Na de moord op Willem van Oranje werd prins Maurits bevelhebber van het Nederlandse leger. Zijn leger kende piekeniers en musketiers. Piekeniers waren bewapend met een degen en een houten piek of spies van wel zes meter lang. Zij stonden in een vierkant opgesteld. Als vier of vijf rijen piekeniers allemaal hun piek naar voren staken, zag je een ondoordringbare haag van scherpe punten. Voor de vijand was het bijna onmogelijk om daar doorheen te komen. Om zichzelf te beschermen droegen piekeniers een borstharnas en een helm, die ook wel stormhoed genoemd werd.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland