Collectie Gelderland

Verhaal van Gelderland | Thema: Macht

Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ is work in progress. Ongeveer dertig auteurs en redactieleden brengen de verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen in een toegankelijk overzichtswerk. Daarbij maken ze ook gebruik van de Gelderse museumcollecties.

Het Verhaal van Gelderland is een initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven aan de Radboud Universiteit, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland om de geschiedenis van Gelderland te beschrijven, breed te presenteren en beleefbaar te maken. Naar verwachting zal het boek in 2022 verschijnen. Het Verhaal van Gelderland wordt chronologisch opgezet en loopt van de prehistorie tot heden. De centrale vraag is, welke ontwikkelingen in de loop van de tijd kenmerkend waren voor Gelderland - of voor delen van Gelderland. Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn tien deelvragen opgesteld over thema’s als ‘landschap’, ‘innovatie’ en ‘macht’. De initiatiefnemers willen graag zoveel mogelijk partijen bij de voorbereidingen betrekken. U kunt hen helpen door te laten weten welke verhalen, beelden en collectiestukken u onmisbaar vindt voor het Verhaal van Gelderland. Ter inspiratie laten we hieronder collectiestukken zien die te maken hebben met de vraag: ‘Wie waren in Gelderland de machtigen en wie werden bestuurd, hoe zag hun relatie eruit’? Wilt u de auteurs van het Verhaal van Gelderland wijzen op een gebeurtenis of op een collectiestuk dat niet in het boek mag ontbreken? Stuur dan een mail naar info@mijngelderland.nl Verhaal van Gelderland wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland