Collectie Gelderland

Hondenleed bij broodbezorging in de vorige eeuw

Vanaf de negentiende eeuw gebruikt men karren voor het vervoer van brood: de stootkar, de hondenkar of paardenkar. Het rijden met een stootkar was geen makkelijk karwei. In die tijd zaten de wegen immers vol hobbels en kuilen. Gemakkelijker was het dus als hond of paard de kar trok.

De bakkersgast liet zijn honden liefst heel snel lopen. Bij de klant aangekomen, temde hij met veel vertoon zo hard hij kon. Een remspoor van enkele meters lengte gaf aan hoe snel hij zijn klant wilde bedienen! In de wintertijd gebruikte men ook wel een bakkersslee, met daarop twee broodmanden. Deze slee werd vaak door honden getrokken. In de jaren vijftig van de vorige eeuw groeide echter het verzet tegen het gebruik van de hond als trekdier. De veldwachter liet het soms oogluikend toe, maar op den duur was het niet langer mogelijk de wet te omzeilen.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland