Collectie Gelderland

Lex Horn

door Provincie Gelderland

(Nijmegen, 1916 – Vannes, 1968) Beeldend kunstenaar Alexander (Lex) Horn is beroemd als maker van vele betonreliëfs, wandschilderingen, glasramen en wandtapijten tijdens de Wederopbouw. Hij woonde in Nijmegen, Zutphen en Amsterdam en in laatstgenoemde stad studeerde hij in 1943 af aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, in de richting Monumentale Kunst. Hij maakte zich sterk voor het inzetten van kunst als onderdeel van de hedendaagse architectuur. Daarnaast was hij lid van de Realisten (1948-1953), opgericht om tegenwicht te bieden aan de abstracte kunst die destijds aan populariteit toenam.

Zijn werk betreft vaak figuratieve, deels geabstraheerde voorstellingen die zinspelen op de functie van gebouwen, zoals Het Ziekenbezoek (1964), gemaakt voor het Jan Swammerdaminsituut in Amsterdam en zich nu bevindend in het Academisch Medisch Centrum. Dit is een van zijn vele sgraffiti: een betonreliëf ontstaan door het aanbrengen en deels wegsnijden van verschillende lagen (gekleurd) beton. Een ander voorbeeld van zijn werk, en een techniek waarin hij uitblonk, is zijn kleurrijke glasappliqué in de hal van station Eindhoven (1954-56). Voor het Huis der Provincie in Arnhem ontwierp hij het wandkleed ‘Phoenix’ (1954), uitgevoerd door textielatelier Het Paapje. Deze in gedempte kleuren uitgevoerde voorstelling toont een feniks – die ook elders in en op het gebouw opduikt – naast onder andere een weegschaal en een uil: misschien bedoeld als allegorie op de naoorlogse situatie. Alhoewel Lex Horn in de decennia na zijn dood enigszins in de vergetelheid raakte en meerdere van zijn werken met de sloop van panden zijn vernietigd, had hij bij leven een gevestigde status, getuige de vele opdrachten. Een opvallend voorbeeld binnen zijn oeuvre is het ontwerp van de zomerpostzegels in 1959, geweid aan de Deltawerken. Zijn werk was bovendien onderdeel van tentoonstellingen zoals ‘Onze kunst van heden’ in het Rijksmuseum Amsterdam (1939) en ‘150 jaar Nederlandse kunst’ in het Stedelijk Museum Amsterdam (1956). In 1991 vond er een solotentoonstelling van zijn werk plaats in het Textielmuseum Tilburg.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland