Collectie Gelderland

Pelikaan door François Pompon, 1954

door Museum Arnhem

Deze bronzen pelikaan van François Pompon is in aansluiting op de Sonsbeektentoonstelling van 1952 door het Museum Moderne Kunst in Arnhem aangekocht. Pompon leerde al in zijn jeugd het houtsnijden en het bewerken van steen. Vanaf 1874 vestigde hij zich in Parijs. Hij voerde allerlei decoratieve sculpturale versieringen aan gebouwen uit zoals de kariatiden aan de gevel van het Hôtel de Ville te Parijs.

In zijn vrije werk liet hij zich beïnvloeden door de hiëratische kwaliteiten van de Egyptische kunst die hij in het Louvre bestudeerde. Vervolgens werkte hij vijftien jaar lang als assistent van Rodin op diens atelier. Hierbij kwam hij gaandeweg tot een beeldhouwkunst van grote eenvoudige vlakken waarin detailleringen ontbreken. Hoewel Pompon het meest bekend geworden is als animalier, door beelden van dieren die verwantschap vertonen met Egyptische diersculpturen, was hij daarnaast ook een belangrijk portrettist.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland