Collectie Gelderland

Medaille van een dankbare koning

Stadskasteel Zaltbommel

Als op 5 januari 1861 de dijken in Brakel en andere plaatsen bezwijken, loopt de Bommelerwaard onder water. Voor veel dorpelingen betekent dit doffe ellende. Ze raken huis en haard of soms nog erger, hun leven, kwijt. Voor de bestuurders brengt een overstroming veel werk met zich mee: hulp coördineren, dijken laten herstellen enzovoort. Op 24 januari komt koning Willem III zelf naar de Bommelerwaard om poolshoogte te nemen. Hij is zo onder de indruk dat hij hulpgoederen laat sturen en een collecte voor de getroffenen organiseert.

Hoewel de stad Zaltbommel gespaard blijft, krijgt zij toch haar deel in de vorm van vluchtelingen en hulp bij distributie van hulpgoederen. Als de landerijen weer droog vallen, dankt de koning diverse bestuurders voor hun inzet. Ze ontvangen een zilveren medaille met een portretkop van de vorst en een inscriptie met hun naam op de achterzijde. De burgemeester van Zaltbommel, P.C. Bijleveld, kreeg deze medaille als dank voor zijn harde werken.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland