Collectie Gelderland

Dappere strijders

door Museum Korps Rijdende Artillerie

Nederland en België kunnen tegenwoordig als buurlanden goed met elkaar overweg, maar dit is lang niet altijd zo geweest.

Op 2 augustus 1831 kondigde de latere koning Willem II der Nederlanden een tiendaagse veldtocht aan om de Belgische Opstand met wapengeweld te onderdrukken. Hoewel die opzet slaagde, verkreeg België zijn soevereiniteit door de dreiging van Franse militaire steun. Ook het Korps Rijdende Artillerie vocht mee in de Tiendaagse Veldtocht. De officieren van het wapen der Cavalerie schonken de leden van het korps een goudkleurig medaillon, ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het Korps op 21 februari 1893.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland