Collectie Gelderland

De kokosnootbeker

door Geldersch Landschap en Kasteelen

De kokosnootbeker die op kasteel Cannenburch wordt bewaard bestaat uit een in zilver gevatte, ruwe kokosnoot. Kasteel Cannenburch en haar collectie valt onder het beheer van Geldersch Landschap & Kasteelen. Daarmee heeft deze kokosnoot een ongebruikelijke vorm: meestal worden kokosnoten rijkelijk van in reliëf gesneden voorstellingen voorzien, voordat ze in een zilveren montuur worden geplaatst.

Behalve het wapen Van Isendoorn, bevat deze beker ook de gegraveerde letters EVIAB. Daarmee staat vast dat de beker heeft toebehoord aan Elbert van Isendoorn à Blois. Elbert werd in 1601 geboren en was heer van Cannenburch tussen 1634 en 1680. Hij was een belangrijke bouwheer en zorgde voor een aanzienlijke uitbreiding van het kasteel. Daartoe was hij in staat gesteld door het vermogen van zijn tweede vrouw, Odilia van Wassenaer. Omdat de vormentaal van deze bokaal typisch is voor het midden van de 16e eeuw, is het mogelijk dat de kokosnootbeker eerder heeft toebehoord aan Maarten van Rossem, die met de bouw van kasteel Cannenburch de renaissancestijl introduceerde in Gelderland.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland