Collectie Gelderland

Aanval op Hattem

Dit schilderij verbeeldt de belegering van Hattem in 1629. De schilder, Peeter Snayers, werd geboren in Antwerpen en was hofschilder van de Habsburgers. Hij heeft veel militaire taferelen, veldslagen met ruiters en stadsgezichten geschilderd. Op de voorgrond van dit schilderij staan de Spaanse troepen onder bevel van graaf Salazar. Op de achtergrond de stad Hattem, met de Grote Kerk en de burcht de ‘Dikke Tinne’.

Deze Spaanse troepen stonden op 13 augustus voor de muren van Hattem en openden het vuur. Kanonniers van Amsterdam schoten te hulp en hielpen de aanval af te slaan. Ook de aanval op de dorpspoort mislukte. In historische bronnen wordt over deze strijd verteld: ‘Een gedeelte van het Spaansche leger, omstreeks 10.000 man, onder Salazar en Dulken, rukt intusschen de Veluwe in, en waarom? - om het kleine Hattem aan te vallen, dat manmoedig den vijand van voor zijne muren doet afdeinzen.’ De Spanjaarden hebben zich na de aanval al plunderend teruggetrokken.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland