Collectie Gelderland

Studentikoze dronkenschapstest?

Vroeger konden alleen de rijke mensen zich zilver veroorloven. Nu is Elburg na haar bloeitijd in de 14de eeuw nooit een echt rijke stad geweest. Veel zilver is er uit het verleden dan ook niet bewaard gebleven. Een uitzondering vormen echter de rijk versierde, zilveren gildebekers van het 'Schipluidengilde'. De bekers zijn gemaakt door zilversmid Alger Mensa in 1724.

Na de opening van een gildebijeenkomst ging in zilveren bekers de wijn rond. Vroeger dronk men vooral bier, maar in de betere kringen dronk men wijn, want dat vond men voornamer staan. De bekers werden aangereikt op zilveren dienschalen. Er werd stevig gedronken. Het verhaal gaat dat na drie dagen sommige gildebroeders nog niet helemaal helder waren. Om dit uit te testen moest men eerst over een bank springen en daarna nog over twee brandende kaarsen in zilveren kandelaars.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland