Collectie Gelderland

Kapucijnenklooster te Babberich

Het voormalige kapucijnen-klooster te Babberich werd gebouwd in de jaren 1883-85. Dit klooster aan de Beekseweg werd tot 1968 bewoond door de paters en broeders van deze franciscaanse minderbroeders.

De paters oefenden hun geestelijk werk in de Liemers en tot ver daarbuiten uit, verzorgden de Heilige Mis en de biecht in de kloosterkerk voor de katholieken in Babberich. Het klooster bezat een grote bibliotheek voor studiedoeleinden en een flinke groentetuin en boomgaard, waar de nodige handenarbeid verricht kon worden. Er werd ook in het bos en in de werkhuizen gewerkt. De aspirant-priesters van de orde werden gedurende hun eerste kloosterjaar in Babberich opgeleid. Deze functie van noviciaatklooster bleef tot 1916 bestaan. De oorspronkelijke paterskerk werd in 1955 afgebroken en vervangen door een geheel nieuwe, grotere kerk. In 1965 verhuisden de meeste paters naar andere kloosters en enige jaren later betrokken de zusters Clarissen-Kapucinessen het Babberichse klooster. Het klooster werd vanaf die tijd " 's-Herenhof " genoemd. In 1995 wordt de Stichting Volkshuisvesting Zevenaar eigenaar van het klooster, omdat de laatste zusters naar een Klooster Bejaarden Oord gaan. Na renovatie krijgt het gebouw een woonbestemming voor senioren. De Cel In het Liemersmuseum is een Kapucijnen cel nagebouwd zoals die in het voormalige klooster voorkwam. Het meubilair heeft de meest elementaire, sobere vorm en alles is van ongeverfd, blank hout. Een bed met een stugge strozak, wat boeken, een crucifix en een Maria-beeldje: voldoende voor rustige concentratie op gebed en studie. Bij de cel in de vaste presentatie van het Liemersmuseum zijn schilderijen opgehangen die oorspronkelijk in de pandgang van het klooster hingen (kloostergang). Zij stellen heiligen en zaligen van de kapucijnenorde voor. Model stonden kloosterlingen van dat moment.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland