Collectie Gelderland

Aap, noot, mies

door Stadsmuseum Doetinchem

Kinderen leerden lezen met de leesplank die is ontwikkeld door de onderwijzer Mattheus Bernard Hoogeveen (1862-1941) met tekeningen van Cornelis Jetses (1873-1955).

Het leesplankje bestaat uit een plankje met een of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld, gelegd kunnen worden. Het sluit aan bij de omstreeks 1800 geïntroduceerde klankmethode waarbij kinderen de letters van een woord na elkaar uitspreken zoals ze moeten klinken, dus aa-p, n-oo-t, m-ie-s, en zo het woord leren lezen. Het leesplankje helpt daarbij, doordat de leerling de letters legt en zo het woord ziet ontstaan. De woorden op een leesplankje bevatten de de belangrijkste letters en klanken van het alfabet. Voor de klas stond een groot exemplaar en de kinderen gebruikten een kleinere versie. Meestal hoorde bij de methode ook een aantal leesboekjes. Onder de plank is een houten schooltas te zien.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland