Collectie Gelderland

Lesmateriaal uit vervlogen tijden

door Liemers Museum

De Schoolplaten van Koekoek, wie is er niet mee opgegroeid? Schoolplaten hingen vroeger in het klaslokaal of werden tevoorschijn gehaald wanneer de leraar een bepaald onderwerp wilde behandelen. Met zijn stok wees hij de illustraties aan op de plaat. Schoolplaten werden meestal in een reeks gemaakt. Zo zijn er schoolplaten die de verhalen uit de Bijbel laten zien, aardrijkskundige schoolplaten en platen die ons iets vertellen over de natuur.

De schoolplaat "In het Bosch" werd in 1930 door de schilder M.A. Koekkoek gemaakt en door uitgeversmaatschappij Wolters Noordhoff in Groningen uitgegeven. In een bos zien we dieren en planten zoals we die nu ook nog tegen kunnen komen als we in het bos wandelen: een vlaamse gaai, een eekhoorn en eekhoorntjesbrood. Deze plaat maakte deel uit van de serie "In ons land", waarin platen verschenen met titels als 'In de weide', 'in sloot en plas' en 'zoetwatervissen'. De Lagere School Ooy in Zevenaar gebruikte hem totdat hij vervangen werd door moderne lesmaterialen.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland