Collectie Gelderland

Wereldberoemde aardglobe

door Stedelijk Museum Zutphen

In het begin van de zeventiende eeuw was Amsterdam de belangrijkste stad op het gebied van het vervaardigen van kaarten, atlassen en globes. Jacobus Floris van Langren vestigde zich omstreeks 1580 te Amsterdam als eerste globemaker.

In 1592 verkregen de Van Langrens een privilege (octrooi) voor hun globe. Dit privilege is op globe gegraveerd. De overwintering op Nova Zembla (1596/1597) van Willem Barentsz, een zeer indrukwekkend voorval in die tijd, is op de Zutphense Globe te zien. Bij de Noordpool zijn namelijk Barentsz' schip en zijn hut 't Behouden Huys getekend. Van deze aardglobes uit de wereldberoemde Nederlandse globeproductie van de zeventiende eeuw is slechts een tiental in heel Europa bewaard gebleven. De aardglobe is door de Gemeente Zutphen aangekocht in 1608. Foto: Patrick van Gemert.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland