Collectie Gelderland

Vito Galfano

door Provincie Gelderland

(Marsala, Italië, 1946 – Arnhem, 1995) De op Sicilië geboren kunstenaar Vito Galfano verhuisde in 1970 naar Arnhem, waar hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunst en Nijverheid. Zijn artistieke praktijk bestond destijds vooral uit performances, die hij bij kunstmanifestaties uitvoerde. In de loop der jaren nam de schilderkunst echter een prominentere plaats in zijn oeuvre in. Zijn abstracte schilderijen kunnen getypeerd worden als symbolistisch, abstract expressionistisch tot primitivistisch. Zo toont zijn late werk, bijvoorbeeld olieverfschilderijen (z. t. 1-4) uit 1991, visuele verwantschap met het late werk van Paul Klee.

Galfano’s werk was onder andere te zien in groepstentoonstellingen in Museum Arnhem (1982), Rijksmuseum Twente in Enschede (1990) en in galeries in Waalwijk, Nijmegen en Apeldoorn. Hij bleef woonachtig in Arnhem en was hier tevens betrokken bij de Culturele Raad van Gelderland. Museum Arnhem, destijds Museum voor Moderne Kunst Arnhem, stelde naar aanleiding van zijn vroege overlijden aan de gevolgen van aids een tentoonstelling samen in 1996. Hierin stond Galfano’s oeuvre centraal, vergezeld door werk van andere kunstenaars die stierven aan de gevolgen van aids.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland