Collectie Gelderland

Drama op de schoorsteenmantel

door Nederlands Tegelmuseum

Moord, bloed en verraad. De Rotterdamse tegelfabriek van de familie Aalmis koos als voorbeelden voor haar tegeltableaus het liefst de meest dramatische familiegeschiedenissen uit de Bijbel. Zo ook het tableau op de schouw in een huis in Koudekerk aan de Rijn. Op de schoorsteen staat een voorstelling van het Bijbelse verhaal van Jozef, die door zijn broers verkocht wordt aan kooplieden en die hem vervolgens meenamen naar Egypte.

Veel schoorstenen op het ZuidHollandse en Zeeuwse platteland werden in de achttiende en negentiende eeuw met tegels versierd. Veel van deze tegeltableaus geven bloederige tafelen weer. Zo is er een tableau waarop de veldheer Jephta begroet wordt door zijn dochter, terwijl hij God beloofd had het eerste levende wezen dat hem zou begroeten te offeren. En ook het verhaal van de wegzending door Abraham van zijn slavin Hagar met hun zoon Ismaël, staat op een tableau afgebeeld. De schoorstenen bevonden zich vaak in de achterkamer, traditioneel het woonvertrek met haardvuur. De tegeltableaus vormden zo het middelpunt van het huiselijk leven en dienden een moreel doel: wees een vroom Christen en leer van de lessen die de Bijbel ons geeft.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland