Collectie Gelderland

Ede naar de twintigste eeuw

door Nederlands Tegelmuseum

Op 30 september 1905 kreeg Theodorus Christiaan Wessel Dirk van Nes bij zijn 25-jarig jubileum als gemeentesecretaris van Ede een kostbaar tegeltableau aangeboden. Gedurende zijn loopbaan werkte Van Nes veel samen met de toekomstgerichte burgemeester Florent op ten Noort. Op ten Noort wilde Ede naar de twintigste eeuw brengen. Na zijn benoeming in 1896 laat hij als symbool van vernieuwing een nieuw gemeentehuis bouwen. Niet een verbouwd oud gebouw, maar een nieuw en ruim gemeentehuis, ‘een teeken, dat de Gemeente de misère van vroeger te boven is’.

Het tegeltableau toont de beide gemeentehuizen waarin Van Nes heeft gewerkt, het linker gebouwd in 1864 en het rechter uit 1899. Dit laatste gebouw is in 1942 afgebrand bij een aanslag op het bevolkingsregister. Van Nes was van 1880 tot zijn dood in 1907 gemeentesecretaris van Ede. Dit cadeau symboliseert de vernieuwende periode in Ede die secretaris Van Nes en burgemeester Op ten Noort samen beleefden. Tegeltableau uit de collectie van Historisch Museum Ede, in bruikleen gegeven aan het Nederlands Tegelmuseum. Verhaal van het Nederlands Tegelmuseum.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland